Data publikacji: 2023-11-06, 10:20

Ilość wyświetleń: 789

Rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania


Odsłuchaj

Powrót

Rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie w Klemensowie


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana w północno środkowej części miasta Szczebrzeszyn przy ulicy Sportowej, os. Klemensów. Planuje się budowę 25 mieszkań, w trzykondygnacyjnym budynku wraz z podpiwniczeniem.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 10 listopada 2023 do 30 listopada 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

  • do pobrania ze strony internetowej www.bip.szczebrzeszyn.pl
  • do pobrania ze strony internetowej SIM Lubelskie sp. z o.o.
  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

Informacji na temat naboru udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pokój nr 25, pod numerem telefonu 84 534 07 56.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:

  • złożyć osobiście w punkcie podawczym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Wniosek o zawarcie umowy SIM”
  • złożyć poprzez platformę ePUAP,
  • przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, z dopiskiem „nabór wniosków SIM Lubelskie” (jako data wpływu liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na: www.simlubelskie.pl


Zarządzenie nr 259.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków

Zarządzenie nr 260.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych przez Spółkę SIM Lubelskie sp. z o. o.

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego