Data publikacji: 2023-10-25, 15:17

Ilość wyświetleń: 164

Informacja - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027


Odsłuchaj

Powrót
logotypy UE

Informacja - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.
Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.
Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy Ośrodek wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bodaczowie.
O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco.
Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem strony internetowej oraz osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.


Grażyna Szymczak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego