Data publikacji: 2023-09-15, 11:29

Ilość wyświetleń: 54

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ.


Odsłuchaj

Powrót

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów, Polska

tel. 14 626 03 95 kom. 531 650 650

kontakt@kominiarskicech.pl

Tarnów, dnia 23.08.2023r.


Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki. Cech Kominiarzy jest organizatorem czwartej edycji Kampanii Społecznej " Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.", która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osobą oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach na III Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Gminy.

Naszym przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju odnawialnych źródeł energii oraz budowy kominów awaryjnych.


Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Głównego

Wiesław ZabawaLoga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego