Data publikacji: 2023-08-03, 11:53

Ilość wyświetleń: 242

Ogłoszenie - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic


Odsłuchaj

Powrót

Znak sprawy RGN.6830.1.2023 - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kawęczyn jako działki 2248 o pow. 0,40 ha i 2250 o pow. 0,24 ha z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kawęczyn jako działki nr 2247 o pow. 0,0544 ha, 2245 o pow. 0,29 ha, 2246 o pow. 0,07 ha.

Link do treści ogłoszenia zamieszczonego w BIP

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego