Data publikacji: 2023-05-15, 13:51

Ilość wyświetleń: 118

XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 40) Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwał:

    a) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

    b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,

6. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Zbigniew Złomańczuk


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego