Data publikacji: 2023-05-04, 11:24

Ilość wyświetleń: 147

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.109.2023


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział harcerzy w Obozie Harcerskim Kurnędz 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert


Link do ogłoszenia na BIP

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego