Data publikacji: 2023-03-23, 13:04

Ilość wyświetleń: 207

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Odsłuchaj

Powrót
flaga i herb Polski

Informacja dotycząca realizacji zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach umowy Nr 641 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn, Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 78.000,00zł . Całkowita wartość zadania wynosi 97.500,00zł.

W ramach rządowego programu rodziny kwalifikujące się do pomocy w formie dożywiania mają możliwość skorzystania z posiłków w szkole i w domu.


Kierownik OPS w Szczebrzeszynie

Grażyna Szymczak

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego