Data publikacji: 2023-03-17, 9:02

Ilość wyświetleń: 71

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 17 marca 2023 roku

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Szczebrzeszyn

Na podstawie § 9 uchwały Nr VI/91/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczebrzeszyn, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 16 marca 2023 roku, wniosków osób ubiegających się o wynajem, Burmistrz Szczebrzeszyna zamierza zawrzeć umowy o najem lokali mieszkalnych

położonych w Szczebrzeszynie z:

- Panią Izabelą Oleszek – czteroosobowe gospodarstwo domowe,

- Panią Wanesą Kaźmierczak – jednoosobowe gospodarstwo domowe,

- Panią Katarzyną Fiedor – trzyosobowe gospodarstwo domowe.

Projekt wykazu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na okres 14 dni, w terminie od 17 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

Odwołanie od projektu, w podanym terminie, należy składać do Burmistrza Szczebrzeszyna, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego