Data publikacji: 2023-01-25, 15:26

Ilość wyświetleń: 15

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Odsłuchaj

Powrót

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/ 1

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski

Ważność od godz. 07:30 dnia 26.01.2023 (czwartek)) do godz. 07:30 dnia 28.01.2023 (sobota)

Przebieg Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź

Uwagi Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB


Załączniki:

1. LUPN (1).pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego