Data publikacji: 2023-01-23, 15:30

Ilość wyświetleń: 234

OGŁOSZENIE ROK.0050.18.2023


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) Gmina Szczebrzeszyn ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2023 rok wynosi: 13 201,71 zł rocznie (1 100,14 zł miesięcznie).
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., wynosi: 225 (w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 1).
  3. Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 294,00 zł rocznie (941,17 zł miesięcznie).
  4. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r. wynosi: 25 (w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 0).
  5. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, położonych na terenie wsi i miasta do 5 tyś. mieszkańców, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r. wynosi 508 (w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 9).

Szczebrzeszyn, 19.01.2023 r.
Burmistrz Szczebrzeszyna
/Henryk Matej/

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego