Data publikacji: 2023-01-20, 15:11

Ilość wyświetleń: 17

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Odsłuchaj

Powrót

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/ 1

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski

od godz. 07:30 dnia 21.01.2023 (sobota) do godz. 07:30 dnia 22.01.2023 (niedziela) Mgła intensywnie osadzająca szadź/1 (wszystkie powiaty)

Mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i osadzająca szadź, utrzymująca się przez

przynajmniej 8 godzin.

Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące

gołoledź od godz. 07:30 dnia 22.01.2023 (niedziela)do godz. 07:30 dnia 23.01.2023 (poniedziałek)


Uwagi Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Załączniki:

1. LUPN.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego