Data publikacji: 2023-01-19, 13:31

Ilość wyświetleń: 40

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn nasza biblioteka w roku bieżącym dołączyła do CAS - Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta i Regionu do wspólnego pisania naszej lokalnej historii.

Prosimy o fotografie, listy, pamiętniki oraz inne rodzinne dokumenty, pamiątki, przedmioty oraz to wszystko, co będziemy mogli udostępnić w Otwartym Zasobie Społecznym (OSA). Poprzez naszą współpracę umocnimy tożsamość regionalną, będziemy propagatorami naszych roztoczańskich uroków i współautorami w tworzeniu dziejów lokalnych dla potomnych.

link do strony Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego