Data publikacji: 2023-01-19, 13:26

Ilość wyświetleń: 17

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4


Odsłuchaj

Powrót

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski

Ważność od godz. 02:30 dnia 20.01.2023 do godz. 08:00 dnia 20.01.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze

śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C,

temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lubelskie/zamojski od 02:30/20.01 do 08:00/20.01.2023 temp. min. od 0 st. do -1 st., przy gruncie do -1 st., ślisko

Uwagi Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego