Data publikacji: 2023-01-19, 9:04

Ilość wyświetleń: 11

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Odsłuchaj

Powrót

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar województwo lubelskie

Intensywne opady śniegu/1 (biłgorajski, janowski, kraśnicki, zamojski i Zamość ) Intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm w czasie do 12 godzin lub o 15-20 cm w czasie do 24 godzin.

Ważność od godz. 07:30 dnia 19.01.2023 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 21.01.2023 (sobota)

Intensywne opady śniegu/1 (biłgorajski, janowski, kraśnicki, zamojski i Zamość ) Intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm w czasie do 12 godzin lub o 15-20 cm w czasie do 24 godzin..

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB


Załączniki:

1. LUPN (1).pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego