Data publikacji: 2022-12-30, 13:17

Ilość wyświetleń: 99

OGŁOSZENIE NR 352.2022


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2023 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę - 219 000 zł.

Link do treści ogłoszenia zamieszczonej na stronie BIP.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego