Data publikacji: 2022-11-22, 12:39

Ilość wyświetleń: 71

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” prowadzi nabór wniosków w ramach Konkursu małych dotacji LG


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 22.11.2022

ROK 526.12.2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” od 21 listopada 2022r. do 22 grudnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” w tym na terenie gminy Szczebrzeszyn tj. do:

a) stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych wpisanych w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe,

b) Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym z wyłączeniem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.

Regulamin Konkursu, wniosek o dofinansowanie oraz pozostałe dokumenty konkursowe są dostępne na stronie internetowej: www.lgdnaszeroztocze.pl

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu

przy ul. Partyzantów 3, pok. 218, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

w terminie od 21.11.2022r. do 22.12.2022r. O terminowości złożenia projektu decyduje data wpływu do Biura LGD.

Zapraszam do udziału w projekcie.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego