Data publikacji: 2022-11-22, 9:51

Ilość wyświetleń: 18

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE


Odsłuchaj

Powrót

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

NA PIERWSZĄ i DRUGĄ DOBĘ

Województwo lubelskie

ważność od godz. 07:30 dnia 22.11.2022 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 24.11.2022 (czwartek)

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące

gołoledź.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB


Załączniki:

1. LUPN.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego