Data publikacji: 2022-11-18, 13:37

Ilość wyświetleń: 136

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie § 35 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie przyjętego uchwałą Nr XXIV/339/2022 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w dniu 20 kwietnia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022r. poz. 2449), Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie na kadencję 2022 – 2025 odbędzie się w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych wstępujących do Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Wręczenie zaświadczeń o powołaniu w skład Młodzieżowej Rady Miasta.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

10. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta prowadzenia sesji.

11. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

12. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

14. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

15. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

17. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie.

b) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Ochrony Środowiska Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad pierwszej sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego