Data publikacji: 2022-09-05, 11:03

Ilość wyświetleń: 279

Informacja - „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”


Odsłuchaj

Powrót

Pismo dot. umowy nr O.LU.D-3.2411.6.2021.db.cz.2 z dnia 15.10.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego