Data publikacji: 2022-08-05, 11:14

Ilość wyświetleń: 307

"Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość."


Odsłuchaj

Powrót

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie informuje, że odstąpiła od umowy zawartej z Wykonawcą Highway Sp. z o. o. z/s w Gdańsku na opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz materiałów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”  wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego z uwagi na zaistnienie  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie ww. Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.


Krzysztof Zwolan

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. InwestycjiLoga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego