Data publikacji: 2022-08-04, 15:23

Ilość wyświetleń: 89

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których tematem będzie m.in. prezentacja diagnozy obszaru LGD „Nasze Roztocze” oraz analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR w oparciu o główne cechy podejścia LEADER.

Spotkania mają charakter otwarty i będą się odbywały na terenie każdej z gmin członkowskich LGD. Jednocześnie informujemy, że spotkania będą odbywać się także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Więcej informacji na stronie LGD „Nasze Roztocze” Link do strony stowarzyszenia.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego