Data publikacji: 2022-07-26, 9:30

Ilość wyświetleń: 66

Ogłoszenie nr ROK 0050.206.2022


Odsłuchaj

Powrót

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku. 

Na podstawie art. 46 ust. 1 w związku z art. 44 ust.1ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 ) Gmina Szczebrzeszyn ogłasza:

  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2022 rok wynosi: 11.164,35 zł rocznie ( 930,36 zł miesięcznie ).
  2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r., wynosi: 225 ( w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 0 ).
  3. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 9.325,34 zł rocznie ( 777,11 zł miesięcznie ).
  4. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r., wynosi: 20 ( w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 0 ).
  5. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców, dla których organem prowadzącym jest gmina miejsko – wiejska Szczebrzeszyn, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r., wynosi: 551, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi 13.

Szczebrzeszyn, 25.07.2022 r.

Burmistrz Szczebrzeszyna

Henryk Matej /-/

Link do ogłoszenia zamieszczonego w BIP.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego