Ilość wyświetleń: 271

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”


Odsłuchaj

Powrót
faga i godło Polski

Projekt: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn” uzyskał dotację celową z budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej

Umowa nr 1431 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn w sprawie udzielenia dotacji została zawarta w dniu 27.09.2021 r.

Okres realizacji zadania: 06.08.2021 – 05.10.2021

Całkowita wartość projektu (po przetargu) - 199 997,04 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 159 997,00, co stanowi 80% wartości kosztów zadania.

Inwestycja polega na utwardzeniu i odwodnieniu dna wąwozu drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 116613L w miejscowości Kawęczyn na odcinku o długości 380 m, od km 0+143,00 do km 0+523,00 płytami wielootworowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm. Szerokość pasa utwardzonego płytami wynosi 3,6 m w osi utwardzonego pasa wykonano koryto ściekowe o wymiarach 60x50x15 cm. Dodatkowo zabezpieczono pobocza przed erozją poprzez obsianie ich trawą przeznaczoną do stanowisk zacienionych.

Wykonawcą robót wybranym w ramach ogłoszonego przetargu jest: Skup Włókna Handel Usługi Grażyna Bulak, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego