Ilość wyświetleń: 322

"Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego w 2021r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 - zadanie jednoroczne).
Umowa Nr 1018 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn w sprawie udzielenia dofinansowania została zawarta w dniu 23.06.2021r.
Okres realizacji projektu: 09.2021 – 08.2022 (zadanie jednoroczne)
Całkowita wartość projektu (po przetargu): 1 779 439,84 zł
Dofinansowanie z RFRD: 809 930,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
Inwestycja polega na gruntownej przebudowie nawierzchni ulic o całkowitej długości 860 m. Istniejąca konstrukcja dróg zostanie rozebrana i odtworzona w technologii bitumicznej. Jezdnia na ulicy Gorajskiej będzie miała szerokość 3,5-5 m, zaś pozostałe ulice poddane przebudowie będą miały jezdnie o szerokości 6 m, wraz z obramowaniem każdej krawężnikiem betonowym 15x30. Odwodnienie jezdni zostało zaprojektowane poprzez kanalizację deszczową.
Bezpośrednie połączenie ciągu drogowego utworzonego z dróg gminnych z drogą krajową nr 74, przy której zlokalizowane są urzędy administracji publicznej: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Stacja Pogotowia, Bank i Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd do miejsc użyteczności publicznej.
Wykonawcą robót wybranym w ramach ogłoszonego przetargu jest: Paweł Lach, Szyperki 39a, 37-405 Jarocin.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego