Ilość wyświetleń: 160

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne). 

Umowa Nr 1018 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn w sprawie udzielenia dotacji została zawarta w dniu 23.06.2021r.

Okres realizacji projektu: nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  z wykonawcą do dnia dokonania ostatniej płatności związanej z realizacją zadania. 

Całkowita wartość projektu (wg umowy z Wojewodą Lubelskim - przed przetargiem): 1 619 860,00 zł 

Dotacja celowa z budżetu państwa: 809 930,00 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Inwestycja polega na przebudowie odcinków dróg gminnych nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110312L – ul. Gorajska oraz nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie  o łącznej długości ok. 0,86 km. Przedmiotowe odcinki dróg gminnych bezpośrednio łączą się  z drogą krajową nr 74 relacji Frampol – Szczebrzeszyn, zapewniając tym samym ponadlokalne połączenie dwóch gmin. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia o szerokości 6 m, wykonane zjazdy do posesji oraz chodniki (dojścia do furtek), a także kanalizacja deszczowa.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego