Ilość wyświetleń: 371

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach zawartej w dniu 23.06.2021 r. umowy Nr 1018 oraz aneksu nr 1 do umowy zawartego w dniu 22.10.2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn:  "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”  uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne) w wysokości – 809 930,00 zł

Całkowita wartość projektu  - 1 779 439,84 zł 
Wkład własny Gminy Szczebrzeszyn – 969 509,84 zł
W wyniku udzielonego dofinansowania zostały przebudowane odcinki dróg gminnych nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110312L – ul. Gorajska oraz nr 110332L – ul. Słoneczna położone w Szczebrzeszynie  o łącznej długości  0,86 km. Przedmiotowe odcinki dróg gminnych zapewniają mieszkańcom dogodny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż dróg.  W ramach inwestycji została położona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości od 3,5 m do 6 m, wykonano również przebudowę zjazdów do posesji oraz chodniki (dojścia do furtek). W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana również kanalizacja deszczowa stanowiąca odwodnienie powyższych dróg.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego