Ilość wyświetleń: 225

Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn


Odsłuchaj

Powrót

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających lub wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metodą eksperymentu

z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.

We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą sie zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kurów: DigComp poziom A, systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla Gimnazjów grafika komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i drukarki 3D)

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Wartość projektu 1 094 201,88 zł

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621,88 zł.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego