Ilość wyświetleń: 7

Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn


Odsłuchaj

Powrót
logo Polski Ład BGK

W ramach uzyskanej Promesy Nr Edycja8/2023/3015/PolskiLad projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn " otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 8 279 386,57 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 7 865 417,24 zł.

Kwota udziału własnego wynosi: 413 969,33 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę pięciu dróg gminnych:

1. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 obejmuję przebudowę 6 ulic wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowanych zostanie 5722 m² nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 627 m² nawierzchni zjazdów z kostki, 1916 m² nawierzchni chodnika, dojść do furtek z kostki.

2. Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielącza Kolonia. W ramach przebudowy odcinka o dł. 341,28m powstanie droga jednojezdniowa, bitumiczna o szer. 3,5m. na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami z kruszywa o szer.0,75 m.

3. Przebudowa drogi gminnej 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia. W ramach przebudowy odcinka o dł.135m powstanie droga jednojezdniowa, bitumiczna o szer.4,0m. na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami z kruszywa o szer.0,75 m.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia. W ramach przebudowy odcinka o dł.400m powstanie droga jednojezdniowa, bitumiczna o szer.3,5–5,0m z mijankami.

 5. Przebudowa drogi nr 116617L w miejscowości Bodaczów. W ramach przebudowy odcinka o dł. 1310m powstanie droga jednojezdniowa, bitumiczna o szer.3,5–5,0 m z mijankami, z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem o szer. 0,75 m.

Umowa z Wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, została podpisana w dniu 19.03.2024r.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego