Ilość wyświetleń: 33

Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót
logo Polski Ład BGK

W ramach podpisanej w dniu 22.02.2024r. Promesy Nr Edycja8/2023/2706/PolskiLad projekt pn. „Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie " uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 783 486,80 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 705 138,12 zł.

Kwota udziału własnego wynosi: 78 348,68 zł.

Zadanie obejmuje budowę zadaszenia o wysokości 6,51 m, powierzchni zabudowy 109,13 m2, rozpiętości elementów 7,96 m – 17,03 m istniejącej sceny amfiteatru zlokalizowanej w Szczebrzeszynie ul. Sądowa 13, dz. nr ewid. 419 obręb Szczebrzeszyn.

Umowa z Wykonawcą robót, Zakład Remontowo – Budowlany Rachwał Sp. j. ul. Cisowa 2, 23-300 Janów Lubelski, została podpisana w dniu 28.02.2024r.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego