Ilość wyświetleń: 22

„Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia "


Odsłuchaj

Powrót
logo

W ramach zawartej w dniu 15.11.2023r. umowy Nr G/RFRD/186/2024 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia " uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 - zadanie jednoroczne).

Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 1 189 600,84 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  wynosi: 792 079,51 zł.

Kwota udziału własnego wynosi: 397 521,33 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia od km 0+020 do km 0+995. Przebudowana droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami oraz odwodnienie powierzchniowe. Wykonane zostaną również zjazdy do przyległych działek oraz oznakowanie pionowe drogi.

Umowa z Wykonawcą robót, Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: LACH-POL Sp. z o. o., Golce 63A, 37-405 Jarocin, Partner konsorcjum: Paweł Lach, Szyperki 39A, 37-405 Jarocin, została podpisana w dniu 22.02.2024r.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego