Ilość wyświetleń: 32

„Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie "


Odsłuchaj

Powrót
logo

W ramach zawartej w dniu 15.11.2023r. umowy Nr G/RFRD/121/2024 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie " uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 - zadanie jednoroczne).

Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 2 461 327,91 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  wynosi: 1 969 062,32 zł.

Kwota udziału własnego wynosi: 492 265,59 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie (ul. Klinowa) od km 0+000,00 do km 0+700,00. Przebudowana droga posiadać będzie jezdnię bitumiczną, lewostronny chodnik, obustronne pobocza oraz odwodnienie. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe oraz przejście dla pieszych.

Umowa z Wykonawcą robót, Zakładem Budowlano-Transportowym „DROGMOST” Sp. z o. o., Mokre 24D, 22-400 Zamość została podpisana w dniu 16.02.2024r.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego