Ilość wyświetleń: 111

"Przebudowa drogi gminnej nr 110372 L Wielącza Kolonia"


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 110372 L Wielącza Kolonia" uzyskał dofinansowanie ze środków ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 - zadanie jednoroczne).

Umowa Nr 437 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn w sprawie udzielenia dofinansowania została zawarta w dniu 28.03.2023 r.

Okres realizacji projektu: 03.07.2023 – 30.04.2024 (zadanie jednoroczne)

Całkowita wartość projektu (po przetargu): 2 345 693,41 zł

Dofinansowanie z RFRD: 1 172 846,71 zł, co stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dn. 03.07.2023 r.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110372L w miejscowości Wielącza Kolonia o łącznej długości 1813 m. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. W zakres przebudowy drogi wchodzi również przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe, które poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Wykonawcą inwestycji jest: Konsorcjum firm:

Lider „PBI Infrastruktura S.A.” z siedzibą w Kraśniku, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, 

Partner Konsorcjum:

„PBI WMB Sp z o. o.” z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 SandomierzLoga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego