Ilość wyświetleń: 120

Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

W ramach zawartej w dniu 27.06.2022 r. umowy Nr 1540 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie” uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne).

Całkowita wartość zadania: 542 258,73 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 204 897,94 zł

W wyniku udzielonego dofinansowania została przebudowana droga gminna nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie na łącznej długości 119,27 mb. W ramach inwestycji została położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. W zakresie przebudowy drogi było również przebudowa istniejących zjazdów na posesję, dojść do furtek oraz wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni. Przedmiotowa droga zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Wykonawcą robót był: Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Sp. z o. o., Mokre 24D, 22-400 Zamość.

W dniu 28.03.2023r. protokołem odbioru zakończyła się przebudowa drogi.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego