Ilość wyświetleń: 278

"Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia"


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach zawartej w dniu 28.03.2023 r. umowy Nr 437 pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – 1 475 252,77 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Gmina Szczebrzeszyn zapewnia wkład własny na pozostałą część kosztów zadania.


Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110372L w miejscowości Wielącza Kolonia o łącznej długości 1813 m. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. W zakres przebudowy drogi wchodzi również przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe, które poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego