Ilość wyświetleń: 825

"Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót
logotyp program obszarów wiejskich

logotypy instytucji finasujących

„Europejski Fundusz Rolny za rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022
Operacja pod nazwą: Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie
Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczebrzeszyna poprzez budowę zadaszenia amfiteatru, co wpłynie na podniesienie standardu organizowanych imprez plenerowych dla mieszkańców i turystów.
29.12.2022 r.  podpisano umowę nr 02072-6935-UM0313918/22 o dofinansowanie na realizację zadania pn: "Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” – kwota uzyskanego dofinasowania 304 787,00 zł.
W wyniku udzielonego dofinansowania zostanie wybudowane zadaszenie sceny istniejącego amfiteatru w Szczebrzeszynie, znajdującego się na działce nr ewid. 419 obręb Szczebrzeszyn, przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie.  
Zakres rzeczowy operacji obejmuje wykonanie prac przygotowawczo-demontażowych, rozbiórkowych, roboty ziemne, roboty budowlane i montażowe. Planuje się wykonanie fundamentów oraz słupów  pod elementy konstrukcyjne zadaszenia. Zadaszenie zostanie wykonane z tkaniny membranowej pokrytej lakierem odpornym na działanie czynników zewnętrznych.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego