Ilość wyświetleń: 113

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


Odsłuchaj

Powrót
logo ppor

W wyniku złożonego wniosku w ramach projektu Cyfrowa Polska - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przyznano Gminie Szczebrzeszyn grant w wysokości 153 600,00 zł, który został przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego.  

Wsparciem zostały objęte dzieci i wnuki osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich.

W skład przekazanych 48 zestawów wchodzi: laptop wraz z oprogramowaniem, słuchawki bezprzewodowe, mysz komputerowa, torba na laptopa oraz pamięć przenośna USB typu Pendrive.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.


Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego