Ilość wyświetleń: 151

"Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

W ramach zawartej w dniu 27.06.2022 r. umowy Nr 1540 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne).

Całkowita wartość zadania: 541 553,93 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 204 897,94 zł

W wyniku udzielonego dofinansowania zostanie przebudowana droga gminna nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie na łącznej długości 119,27 mb. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. W zakres przebudowy drogi wchodzi również przebudowa istniejących zjazdów na posesję, dojść do furtek oraz wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni. Przedmiotowa droga zapewni mieszkańcom dogodny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Wykonawcą robót jest: Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Sp. z o. o., Mokre 24D,

22-400 Zamość.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego