Ilość wyświetleń: 218

"Eko Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III"


Odsłuchaj

Powrót
ikona dekoracyjna dach z panelem słonecznym

Na terenie Gminy Szczebrzeszyn trwają prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „Eko Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Docelowo zostanie zainstalowanych 240 instalacji fotowoltaicznych o mocach min.:

  • 3,9 kW – 162 szt.
  • 3,0 kW – 59 szt.
  • 2,1 kW – 19 szt.

Realizowane zadanie przyczyni się do poprawy warunków i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zastąpienie istniejącej produkcji energii z nośników konwencjonalnych, w tym surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekt pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz częściowe wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych.

logotypy funduszy europejskich

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego