Ilość wyświetleń: 194

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


Odsłuchaj

Powrót
logotyp programu

Gmina Szczebrzeszyn podpisała umowę o powierzenie grantu nr 3650/2/2021 na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach zadania planuje się zakup 48 laptopów wraz z oprogramowaniem. Wsparciem zostaną objęte dzieci i wnuki osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 153 600,00 zł 


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego