OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych


Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, Sala konferencyjna, pok. nr 2 w dniu 29 września 2023r.

  • 2023-09-22, 14:21 Ważne

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu


W związku ze zwiększoną migracją ptaków w okresie jesiennym, a związku z tym dynamiczną sytuacją epizootyczną pod względem ptasiej grypy, przypomina się o konieczności wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób

  • 2023-09-29, 14:02

Środa z Profilaktyką


Profilaktyka chorób serca

  • 2023-09-29, 11:45

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych


Dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczej

  • 2023-09-27, 13:23

Wmurowanie kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie


26.09.2023 r. odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie z udziałem Burmistrza Szczebrzeszyna. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

  • 2023-09-27, 9:09

Ogłoszenia


Zarządzenie nr 219.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 28 września 2023 r


W sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn do oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

  • 2023-09-29, 8:21 Ważne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej Kpa oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia

  • 2023-09-26, 11:41

OGŁOSZENIE nr 187.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku


w sprawie wyborów do Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 196 w Szczebrzeszynie

  • 2023-08-25, 9:32
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic


RGN.6830.1.2023 - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kawęczyn jako działki 2248 o pow. 0,40 ha i 2250

  • 2023-08-03, 11:53
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego