OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Ogłoszenie - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


W związku z kończącym się terminem zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (źródeł ogrzewania budynków) przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

  • 2022-05-10, 11:20 Ważne
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Przewodniczący Rady Miejskiej z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 życzą Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom spokojnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

  • 2022-06-24, 13:26

Spotkanie informacyjne w związku z Programem „Czyste Powietrze”


Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 czerwca 2022 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

  • 2022-06-24, 11:36
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Zaproszenie


Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza Mieszkańców Klemensowa i Przedmieścia Zamojskiego oraz Przedmieścia Szperówka na konsultacje w sprawie wariantów przebiegu budowy obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. (środa).

  • 2022-06-24, 11:33

Szczebrzeskie Dni Tradycji


Zapraszamy na Szczebrzeskie Dni Tradycji.

  • 2022-06-23, 14:55

Ogłoszenia


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.164.2022


o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie KGW Przedmieście Błonie z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Błonie 69

  • 2022-06-14, 8:54

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.23.2022


Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś”

  • 2022-06-10, 10:31

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.22.2022


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Modernizacja ośrodka Ostoya w Kawęczynku”

  • 2022-06-10, 9:11

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.21.2022


Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze

  • 2022-06-09, 8:42 Ważne
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego