Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓŁROCZU 2021 ROKU.

  • 2021-07-22, 13:45 Ważne
Logo

Praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.


Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.

  • 2021-07-16, 10:17 Ważne
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali. Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Terminy:

  • 2021-07-01, 15:19 Ważne
Ja już się spisałem

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?


Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

  • 2021-06-22, 8:15 Ważne

Ogłoszenia


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie Nr 217.2021


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.: "Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych"

  • 2021-07-22, 14:36
ikona

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.29.2021


Nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2021/2022” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu

  • 2021-07-20, 14:25
ikona

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.24.2021


Nazwa zadania: Kruszenie gruzu betonowego

  • 2021-06-28, 11:56
Przejdź do wszystkich aktualności

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego