Aktualności


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego


Wnioski o dodatek osłonowy składać należy w terminie od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

  • 2022-01-13, 9:15 Ważne

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali. Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Terminy:

  • 2021-07-01, 15:19 Ważne

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3


Silny wiatr/1 od godz. 02:00 dnia 14.01.2022 do godz. 18:00 dnia 14.01.2022 Opady marznące/1 od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

  • 2022-01-13, 14:41

Ostrzeżenie meteorologiczne


Opady marznące- od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

  • 2022-01-13, 8:28

Komunikat


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  • 2022-01-10, 15:24

Komunikat


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  • 2022-01-05, 15:07

Ogłoszenia


Ogłoszenie nr 401.2021


dot. kontynuacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Szczebrzeszyn w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

  • 2021-12-31, 13:56

Ogłoszenie nr 393.2021


Otwarty konkurs ofert na rok 2022: realizacja obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa.

  • 2021-12-30, 14:06

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku 2022

  • 2021-12-09, 15:20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr RZP 271.2.15.2021


Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Szczebrzeszyn

  • 2021-10-19, 10:45
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego