OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Infolinia


Uruchomiona została nowa strona informacyjna, infolinia pod numerem 22 295 51 28, a także nowa e-usługa Sprawdź swoją deklarację. Zostały 3 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

  • 2022-06-27, 11:58 Ważne

Ogłoszenie - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


W związku z kończącym się terminem zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (źródeł ogrzewania budynków) przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

  • 2022-05-10, 11:20 Ważne

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 54


Ważność od godz. 23:14 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022 Przebieg Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 35°C, w czwartek i piątek lokalnie 37°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

  • 2022-06-29, 13:01

„Ślubny Szczebrzeszyn” - nadajmy nowy wymiar starym fotografiom ślubnym


Zgodnie z Umową zawartą w dniu 23.06.2022 r. o współpracy w ramach VIII edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego - Organizator Festiwalu wraz z Partnerem tj. Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Szczebrzeszynie organizuje wystawę pt. „Ślubny Szczebrzeszyn”.

  • 2022-06-29, 12:54

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 28.06.2022 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 02.07.2022 (sobota) Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2 (wszystkie powiaty). Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna w nocy od 18°C.

  • 2022-06-28, 13:44

Ogłoszenia


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.164.2022


o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie KGW Przedmieście Błonie z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Błonie 69

  • 2022-06-14, 8:54

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.23.2022


Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś”

  • 2022-06-10, 10:31

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.22.2022


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Modernizacja ośrodka Ostoya w Kawęczynku”

  • 2022-06-10, 9:11

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.21.2022


Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze

  • 2022-06-09, 8:42 Ważne
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego