OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Manewry pożarnicze


W dniu 24.09.2022 r. przy remizie OSP Niedzieliska odbyły się manewry pożarnicze, w których udział wzięły jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

  • 2022-09-27, 15:47
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


28 września 2022 roku (środa), godz. 9:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

  • 2022-09-23, 14:27

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy


Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

  • 2022-09-13, 8:58

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


Informacja dla właścicieli budynków mieszkalnych zameldowanych na terenie Gminy Szczebrzeszyn z wyłączeniem terenu miasta Szczebrzeszyn i miejscowości Bodaczów.

  • 2022-09-09, 15:00

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160


Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1

  • 2022-09-08, 15:00
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74


Informacja o inwestycji, warianty lokalizacyjne przebiegu obwodnicy.

  • 2022-09-05, 11:48

Ogłoszenia


Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.39.2022


Modernizacja budynku świetlicy (f. sołecki Przedmieście Zamojskie)

  • 2022-09-20, 13:38 Ważne

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.38.2022


Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – etap I

  • 2022-09-07, 12:39 Ważne

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.37.2022


Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241

  • 2022-09-02, 12:21 Ważne

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.36.2022


Budowa siłowni zewnętrznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2

  • 2022-09-02, 11:17 Ważne
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego