OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Opady marznące od godz. 07:30 dnia 10.12.2023 (niedziela) do godz. 07:30 dnia 11.12.2023 (poniedziałek) oraz od godz. 07:30 dnia 11.12.2023 (poniedziałek) do godz. 07:30 dnia 12.12.2023 (wtorek)

  • 2023-12-05, 15:37

Gratulacje dla Grupy Teatralnej KUFER


Składamy serdeczne gratulacje dla całej Grupy Teatralnej KUFER działającej przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie z okazji tak pięknej promocji gminy Szczebrzeszyn i powiatu zamojskiego

  • 2023-12-05, 14:35

Zapraszamy na oficjalne rozświetlenie choinki


6 grudnia 2023 o godzinie 15:00 RYNEK MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE

  • 2023-12-04, 9:21

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”


9 grudnia 2023 roku o godz. 15.00 w sali Remizy OSP w Bodaczowie

  • 2023-12-01, 14:58

OGŁOSZENIE


ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • 2023-12-01, 9:01

Ogłoszenia


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP 271.2.14.2023


Dowóz dzieci /uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych w Zamościu w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zabezpieczeniem opieki podczas przewozu

  • 2023-12-01, 14:23 Ważne

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.29.2023


Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2024 r

  • 2023-11-16, 10:23 Ważne

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.28.2023


Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze

  • 2023-11-16, 10:20 Ważne

Ogłoszenie Nr 261.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 7 listopada 2023r


W sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych - w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

  • 2023-11-09, 8:26 Ważne
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego