OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych


Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, Sala konferencyjna, pok. nr 2 w dniu 29 września 2023r.

  • 2023-09-22, 14:21 Ważne

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych


Dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczej

  • 2023-09-27, 13:23

Wmurowanie kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie


26.09.2023 r. odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie z udziałem Burmistrza Szczebrzeszyna. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

  • 2023-09-27, 9:09

Moja Woda


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

  • 2023-09-25, 14:54

Ogłoszenie - Granty PPGR


Dla Beneficjentów projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"

  • 2023-09-25, 14:37

Ogłoszenia


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej Kpa oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia

  • 2023-09-26, 11:41

OGŁOSZENIE nr 187.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku


w sprawie wyborów do Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 196 w Szczebrzeszynie

  • 2023-08-25, 9:32
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic


RGN.6830.1.2023 - oferta dot. wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kawęczyn jako działki 2248 o pow. 0,40 ha i 2250

  • 2023-08-03, 11:53

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP 271.2.11.2023


Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu

  • 2023-08-01, 8:33 Ważne
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego